Fahruddîn er-Râzî hakkında kısa bilgi

Fahruddîn er-Râzî hakkında kısa bilgi

İslâm âlimleri arasında geniş kültüre sahip olan şahsiyetlerden biridir Fahruddîn er-Râzî’. Onun kültürünün temeli o kadar geniştir ki naklî, aklî ve tabiat ilimlerinden söz sahibidir. Tefsir,kelam ve felsefe alanında çok önemli eserler vermiştir.
Eserleri:
Fahrüddîn-i Râzî, din ve fen ilimlerine dâir pek çok eser yazdı.
Tefsîr-ul-Kebîr, on cildlik bir eserdir.