İklim insanın kişiliğini değiştirir konulu münazanın alt başlıkları

İklim insanın kişiliğini değiştirir konulu münazanın alt başlıkları 


Sıcağın insan fizyonomisine etkileri
Kasvetli havalar insan psikolojisini etkiler mi?
Karadeniz insanının agresif olmasında iklimin payı var mı?