Medyanın davranışlarınızı nasıl etkilediğini açıklayınız.

Medyanın davranışlarınızı nasıl etkilediğini açıklayınız.
Medya baskısından çok medya okuryazarlığı önemlidir. Medyanın nasıl yönlendirme yaptığını bilen bilinçli okur kanmaz. Medya, toplumun beklentilerini bireye aktarmakta, tutum ve davranışları etkilemektedir. Aynı rotaya peryodik olarak yönelten medya suçludur, masum değil.