Sosyalbiliş ve sosyaletki arasındaki farkı belirtiniz?

Sosyalbiliş ve sosyaletki arasındaki farkı belirtiniz?Sosyalbiliş ve sosyaletki arasındaki farkı belirtiniz.
Sosyalbiliş diğer birey, grup ve toplum hakkında izlenim oluşturmasına rağmen sosyal etkide bireyin tutum ve davranışlarının başkalarından etkilenmesidir.