10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, Yıldırım,Sayfa 123

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, Yıldırım,Sayfa 123

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, Yıldırım,Sayfa 123

SAYFA 123

3.ETKİNLİK

• Okuduğunuz metindeki destanın anlatım unsurlarını tespit ediniz.
 Bir savaş sahnesini anlatması
Sürekli hareket olması , fiilerin ön planda olması


  •  Savaş ve Barış ile incelediğiniz Mustafa Kemal’in Kağnısı metinlerindeki fiilleri, fiillerin zamanını, kaçıncı şahsa ait olduklarını belirleyiniz. 

Görülen geçmiş zaman (di'li geçmiş zaman) 3.tekil şahıs

  •  Okuduğunuz metinlerden hareketle destansı anlatımlarda daha çok hangi kiplerin kulla nıldığını tartışınız.

Daha çok haber kipleri kullanılır. (Görülen geçmiş zaman )

4.ETKİNLİK
Birinci grup Savaş ve Barış, Mustafa Kemal’in Kağnısı adlı metinlerdeki haber ve dilek kipleriyle çe kimlenmiş fiilleri belirleyip grup lan dı rır, bun la rın metnin oluşumundaki işlevlerini tar tışır. İ

Savaş ve Barış
HABER KİPLERİ: 
yaklaştı , kaldı  , sordu , oldu ,bağırdı , yığılıverdi , geliyor , çarpıyorlar...

DİLEK KİPLERİ:
ateş edelim mi ? (istek kipi-I.tekil şahıs)
getir (emir kipi-II.tekil şahıs)

Mustafa Kemal’in Kağnısı 
HABER KİPLERİ:
yediyordu , uzuyordu , inceliyordu , taşırdı , aşardı , ün salmıştı , doğrulmuştu , dedi , gitmez....

DİLEK KİPLERİ:
öpeyim (istek kipi-I.tekil şahıs)

belirlenen filin çekimi

yaklaştım
yaklaştın
yaklaştı
yaklaştık
yaklaştınız
yaklaştılar