11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 136

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 136

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 136
Sayfa 136

1.Uzlette şiirinin oluşmasına imkan sağlayan zihniyet nedir ?

 Uzlette şiiri toplumsal sorun ve değerlerden uzak bireysel bir temayı işleyen şiirdir. Şiirin oluşmasına imkan sağlayan zihniyet toplululuk sanatçılarının bireysel sanat anlayışıdır. 

2.Uzlette şiirinin kafiye ve redifleri,sese dayalı sanatları,yapı özellikleri,teması,dil özellikleri,nazım biçimi,açıklaması için TIKLAYINIZ

3. Uzlette ve Mai Deniz şiirinin benzerlikleri
Dil özellikleri bakımından her iki şiirde de yeni imgeler , sanatlı , ağır ve kapalı bir dil kullanılmışır.
Ahenk unsurları bakımından her iki şiirde de  yapı ile tema ve söyleyiş arasında sıkı bir ilişki kurulmuştur.  İkisinde de ritim ve ahenk ; ölçü , her türlü ses benzerliği , aliterasyon ve asonans ögeleriyle sağlanmıştır.

4. Tahsin Nahit fikri ve edebi yönü için tıklayınız

5. Bireysel konuları işlemesi , iç dünyaya yönelmesi , ruh halini ifade etmesi ,sembolizmden etkilenmesi Tahsin Nahit'in esere yansıyan birkaç özelliğidir.

6. Şiiri yorumlayınız.