11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 138

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 138
SAYFA 138


ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ
A) Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız

  • Tanzimat dönemi öğretici metinlerle Servetifünun dönemi öğretici metinleri arasındaki belirgin farklar nelerdir ?

CEVABI TABLO HALİNDE...TIKLAYIN 

  • Servetifünun döneminde ağırlıklı olarak hangi edebi türlerde eserler yazıldığını örnekler vererek açıklayınız

CEVABI İÇİN TIKLAYIN

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz
  • Tevfik Fikret'in Servetifünun döneminde yazıdığı şiirleri Rübâb-ı Şikeste adlı kitapta toplanmıştır
  • Kafiye , ölçü , redif gibi şekil unsurlarına bağlı kalmadan duygu ve düşüncelerin ses ahenk ve söyleyiş ve tema özelliklerini yansıtacak şekilde kısa ve yoğun olarak kaleme alınan yazılara  mensur şiirdenir
  • Mai ve Siyah romanın başkahramanı olan Ahmet Cemil .............
  • .....SANAT ŞAHSİ VE MUHTEREMDİR ...
C.Aşağıdaki yargıların karşısına yargılar doğru ise D yanlışsa Y yazınız.

D , Y , Y , Y , D , D 

D.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1.B 

2.A