7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ekoyay Yayınları 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Sayfa 60 Söz Uçar Yazı Kalır 4. Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Ekoyay Yayınları Söz Uçar Yazı Kalır
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ekoyay  Yayınları 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Sayfa 60 Söz Uçar Yazı Kalır 4. Etkinlik Soruları ve Cevapları

Söz Uçar Yazı Kalır
A. Aşağıdaki sorulan cevaplayınız.
Yazı, insanların hangi ihtiyaçlarını karşılamaktadır?
Cevap: Yazı insanların bilme ihtiyacını gidermiştir. Bilgi; toplanabilir, iletilebilir, saklanabilir hale geldi.Duyguların, bilgi ve kültür birikiminin aktarımı kolaylaştı.Düşünce ve sanat ürünleri yayıldı.Eğitim ve öğretim kolaylaştı.Hukuk kurallarının oluşması ve insanlar tarafından bilinmesi sağlandı. İnsanlar, geçmişten günümüze yazılarını hangi nesneler üzerine yazmışlardır?
Cevap:  Taş tabletlere, kil tabletlere, papirüslere, kağıda,elektronik ekranlara yazmışlardır.
İlk Çağ uygarlıklarının kullandıkları yazı türleri nelerdir?
Cevap: Hiyeroglif denen çivi yazıları.
Günümüzde kullandığımız alfabe hangi uygarlıkların katkısı ile oluşmuştur?
Cevap: Fenike,Yunan ve Roma uygarlıkları
B. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr
Genel Ağ sayfasını kul­lanarak sanal gezi yapınız. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Müzede hangi dönemlere ait eserler bulunmaktadır?
Cevap:Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç Çağı, Asur, Hitit, Frig, Urartu,Lidya Uygarlıklarına ait eserler.
Müze hangi bölümlerden meydana gelmektedir?
Cevap: Kurşunlu Han’da araştırmacı odaları, kütüphane, konferans salonu, laboratuvar ve iş atelyeleri yer almakta, Mahmut Paşa Bedesteni ise teşhir salonu olarak kullanılmaktadır.
Müzede hangi uygarlıklara ait yazı örnekleri bulunmaktadır?
Cevap: Frigya,Sümer, Hitit, Mısır, Yunan,Roma
Müzedeki yazı örnekleri hangi yazı türleri ile meydana getirilmiştir?
Cevap: Hiyeroglif ve Latin alfabesi
Müzedeki eserlerde bulunan yazılar hangi nesneler üzerine yazılmıştır?
Cevap:Taşlar,kil tabakaları,papirüs,kemik ve kağıt