9.Sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları,MEB,sayfa 165

9.Sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları,MEB,sayfa 165
SAYFA 165
4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI


1. YukarIda verilen metinle ilgili aşadaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Makale türünün özelliklerini taşımaktadır.

 B) Metnin anlatımında nesnel bir anlat›m dili hâkimdir.
 C) Verilen bilgiler bilimsel verilere dayanmaktad›r.
 D) Metinde bilgi verici bir anlatım tarzı benimsenmiştir. 
E) Bilgiler yerli uzmanların görüşlerine dayanmaktadır.


2. Yukarıda verilen metinde aşağıdaki düflünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmamıştır?
A) Tanımlama 
B) Sayısal verilerden yararlanma
 C) Tanık gösterme
 D) Örneklendirme 
E) Karşılaştırma

3. Yukarıda verilen metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) ÖyküleyicB) Betimleyici C) Açıklayıcı D) Tartışmacı  E) Tanımlayıcı