9.Sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları,MEB,sayfa 156

9.Sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları,MEB,sayfa 156
SAYFA 156
 Bilimsel gelişmelerle ilgili haberleri hangi kaynak veya kaynaklardan ediniyorsunuz? Bu kaynaklardaki haberlerin en belirgin özellikleri nelerdir? Tartışınız.


İnternet  , dergi ,gazete ve tv.lerden ...Bu kaynaklardaki haberlerin en belirgin özelliği toplumun büyük kısmını ilgilendirmesi , tarafsız , açık ve anlaşılır bir dille yazılmalarıdır.

2. Sizce günümüzde dünyanın en büyük sorunları nelerdir? Bilim insanları  bunları çözmek için neler yapmalılar? Önerilerinizi sıralayınız.

1 Küresel Isınma
2 Kıtlık ve Açlık
3 Savaşlar

4  Çaresi bulunmayan hastalıklar
5 Doğal Afetler