9.Sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları,MEB,sayfa 166

9.Sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları,MEB,sayfa 166
SAYFA 166
4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

4. Makale türü ile ilgili aşağıda verilen cümlelerin önüne bilgiler doğru ise “D”, yanlış  ise “Y” y yazınız.

(D) Makalede öne sürülen görüşveya tezlerin kanıtlanması gerekir. 
(D) Makale, yazarın özgün düşüncelerini içermelidir.
(D) Makaleler bilimsel metinler grubunda yer alır. 
(Y) Makalede yazarın edebî bir dil kullanmas› inandırıcılığı arttırır. 
(D) Makaleler çok farklı konularda yazılabilir.
(D) Makaleler gazete ve bilimsel dergilerde yayımlanır. 
(Y) Makaleler beş sayfadan az olmayan metin türleridir. 
(D) Makale türü gazete ile birlikte gelişmiştir.
(D) Makaleler önemli konularda yazılmalıdır.
(D) Makaleler bilimsel ve tarafsız bir anlat›m diliyle kaleme alınır..


5. Yukarıda verilen metin aşadaki türlerden hangisiyle benzerlik gösterir?
A) Türkü   B) Hikâye     C) Masal      D) Bilmece     E) Ninni