Anarşistlerin ahlak yasasına yaklaşım tavrı nedir?

Anarşistlerin ahlak yasasına yaklaşım tavrı nedir?

Anarşistlerin ahlak yasasına yaklaşım tavrı nedir?
Anarşizm: Temsilcileri Proudhon, Stirner ve Bakunin’dir
Bu görüşe göre insan özü itibariyle iyidir, bu durumun devam edebilmesi için insanın 
özgür olması gerekir. Ahlak ve hukuk kuralları, devlet insan özgürlüğünü kısıtlar.
 Bu da insanın iyi olabilmesine engeldir. İnsan kendini bunların olmadığı 
dünyada daha iyi gerçekleştirir. Bu nedenle her türlü kuralı, yasayı reddetmek gerekir. 
Özel mülkiyeti ve otoriteyi kabul etmez. Bu anlayış da, tıpkı egoizm gibi herkesin 
kendi yararına, çıkarına göre hareket ettiğini ve herkesin çıkarlarının bir olamayacağı için, 
evrensel ahlak yasası yoktur der.