Dinler ahlak yasasını nasıl temellendirir?

Dinler ahlak yasasını nasıl temellendirir?

Dinler ahlak yasasını nasıl temellendirir? 
Dinlere göre ahlak yasası ilahi kitaplarda 
belirtilir. Tanrı iyi, kötü ve ahlaki diğer 
değerleri belirtir. 
Örnek: İyiliği buyurmak ve fenalıktan 
sakındırmak iyidir.