Farabi ahlak yasasının özgünlüğü neresindedir?

Farabi ahlak yasasının özgünlüğü neresindedir?


Farabi ahlak yasasının özgünlüğü neresindedir?
Farabi Platon ve Aristo gibi insanlardan bağımsız bir ahlak dünyasının varlığını savunmaktadır.

Evrenin yasaları temelde Tanrı’nın yasalarıdır. Aktif akılla hem filozof hem peygamber dünyanın yasalarını öğrenirler. Ahlak yasaları ve siyaset yasaları bu yasalar içindedir.