Fecriati topluluğuna dahil olan şairler kimlerdir ? FECRİATİ ŞİİR ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE

Fecriati topluluğuna dahil olan şairler kimlerdir ?
Fecriati topluluğuna dahil olan şairler kimlerdir ?

FECRİATİ ŞİİR ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE

Fecr-i Ati topluluğu edebiyatımızda bir beyanname yayınlayarak ortaya çıkan ilk topluluktur. 
Bu toplulukta gençler bir araya gelerek yeni bir edebiyat oluşturacaklarını ve Servet-i Fünunculardan çok daha etkili olacaklarını iddia etmişlerdir.

 Bu topluluğun  şiir özellikleri şöyledir :
 • Şairler şiir konusunda Servet-i Fünun şairlerinden çok farklı olacaklarını iddia etmiş olsalar da şekil bakımından herhangi bir değişiklik yapamamışlar, Servet-i Fünun şairlerinin bir devamı olmaktan öteye geçememişlerdir. 
 • Tabiat ve aşk konuları işlenen belli başlı temalardır. 
 • Fecr-i Âtî şiirinde daha önceki dönemlerden gelen bütün nazım biçimleri kullanılmıştır. Fakat özellikle serbest müstezat ve soneyi daha çok tercih etmişlerdir.
 • Sembolizm ve Parnasizm akımlarından etkilenmişlerdir. 
 • Aruz ölçüsü kullanmışlardır. 
 • Kullanılan dil sembollerle yüklü ve ağırdır. 
 • Duygu yoğunluğuna önem vermeleri ise, Edebiyat-ı Cedide'den çok iltifat gören "ah!", "of!", "ey!", "heyhât" gibi nidaları çok kullanmalarını gerekli kılmıştır
 • Dönemin en önemli şairi Ahmet Haşim’dir.. 
 • Ahmet Haşim Haşim topluluk dağıldıktan sonra Milli edebiyata geçmeyen tek sanatçıdır.

FECRİATİ TOPLULUĞUNA DAHİL OLAN ŞAİRLER :
 • Ahmet Haşim
 • Celal Sahir
 • Emin Bülent
 • Tahsin Nahit
 • Faik Ali
 • Yakup Kadri