Fecriati topluluğunun dağılma sebepleri nelerdir ?


Fecriati topluluğunun dağılma sebepleri nelerdir ?

  • Fecriati sanatçılarının ortak bir sanat anlayışını savunmamaları sanat anlayışlarının  “şahsi” olması topluluğun çabuk dağılmasına neden olmuş.
  • Meşrûtiyet’le gelen görece özgürlük ortamından yararlanarak çıkarılmış değişik eğilimlerdeki dergilerde yazmaları  dağınıklık getirdi. Ayrıca, "sanat şahsi ve muhteremdir" ilkesini, herkesin ayrı ayrı görüşlere sahip olması, sanatı değişik biçimlerde anlaması olarak yorumlamaları bu dağınıklığı çabuklaştırdı. Belli bir sanat anlayışında, belli değer ölçülerinde birleşmeyi değil, bireysel özgürlüğü ve bunun sonucu olarak da çeşitliliği savunuyorlardı. Her biri yalnız kendi duyuşuna, kendi beğenisine göre bir güzellik yaratma çabası içindeydi.