Fecriati topluluğunun dil anlayışı

Fecriati topluluğunun dil anlayışı
Fecriaticiler dilin gelişmesine hizmet etmek amacıyla bir araya gelmişlerdir.  Ama bu amaçlarını da gerçekleştirememişlerdir.
Fecriaticiler kelime seçiminde titizdirler.
Servetifünuna ’karşı olmakla birlikte ne tepkilerini açık seçik ortaya koyabildiler  ne de özellikle dil açısından ondan kopabildiler. Dil bakımından Servet-i Fünûn’un devamıdır. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla dolu, günlük dilden uzak ve kapalı bir şiir dili oluşturmuşlardır.