Nietzsche, ahlak yasasına yaklaşım tavrı nedir?

Nietzsche, ahlak yasasına yaklaşım tavrı nedir?

Nietzsche, ahlak yasasına yaklaşım tavrı nedir? 
Nietzsche 2 tür ahlak anlayışı olduğunu belirtir.
1. Sürü insani: sıradan normal insanlar oldukları için ahlak kural ve normları bunlar için geçerlidir.
2. Übermensch üstinsan : süper üstün insan olduğu için mevcut ahlak yasasına uymaz, kendi ahlak yasasını kendi belirler.
Kısaca İMMORALIST tir.