Platon, Sofistlerin durum ahlakına karşı tavrı nedir?

Platon, Sofistlerin durum ahlakına karşı tavrı nedir?

Platon, Sofistlerin durum ahlakına karşı tavrı nedir? 
Sofistler ahlaka da görece yaklastiklari için içi boşaltılmiş değerden kopmuş keyfi yaklaşımlar oluşmuştur.
Platon İYİ İDEASI düşüncesi ile erdemler (bilgelik, adalet, cesaret,  ölçülülük) ve ahlak ilkeleri tavrı ile sağlam durmuş ve keyfiliği eleştirmiştir.
Böylece kime göre neye göre boşluğu iyi ideas ile giderilmiştir.