Proudhon, ahlak yasasına yaklaşım tavrı nedir?

Proudhon, ahlak yasasına yaklaşım tavrı nedir?

Proudhon,  ahlak yasasına yaklaşım tavrı nedir?
Anarşisttir. İnsan iyi olmasına rağmen ahlak ve 
hukuk özgürlüğü kısıtlar. 
Biraz da bencil biraz da haklı davranarak ahlak yasasını
 reddeder.