Home » » Servetifünun döneminde ağırlıklı olarak hangi edebi türlerde eserler yazılmıştır ?,Örnekler

Servetifünun döneminde ağırlıklı olarak hangi edebi türlerde eserler yazılmıştır ?,ÖrneklerServetifünun döneminde ağırlıklı olarak hangi edebi türlerde eserler yazılmıştır ?,Örnekler


Servetifünun döneminde ağırlıklı olarak hangi edebi türlerde eserler yazılmıştır ? Örnekler
Servetifünun döneminde ağırlıklı olarak hangi edebi türlerde eserler yazılmıştır ?,Örnekler


Servetifünun döneminde ağırlıklı olarak şiir , mensur şiir , roman , hikaye az da olsa tiyatro türünde eserler verilmiştir. Bu edebi türlere aşağıdaki örnekleri verebiliriz :

İnceleme :  edebiyatfatihi.net

ŞİİR : 

Tevfik Fikret :  Yağmur , Rübab-ı Şikeste , Şermin 
Cenap Şehabettin : Elhan-ı Şita , Tamat , Yakazat-ı Leyliye  ...
Süleyman Nazif : Gizli Figanlar , Batarya ile Ateş  ..

ROMAN : 

Halit Ziya Uşaklıgil  : Mai ve Siyah , Aşk-ı Memnu , Kırık Hayatlar ...
 Mehmet Rauf :  (Eylül) , Genç Kız Kalbi , Ferda-yı Garam
Safveti Ziya : Salon Köşelerinde
HİKAYE :  

Halit Ziya Uşaklıgil  : Bir İzdivacın Tarih-i Muâşakası (1889) Bir Muhtıranın Son Yaprakları (1889) Küçük Fıkralar (3 Cilt) (1896) Bir Yazın Tarihi

Mehmet Rauf : Son Emel , Bir Aşkın Tarihi 

MENSUR ŞİİR :

Mehmet Rauf : Siyah İnciler
Halit Ziya : Mensur Şiirler  , Mezardan Sesler ...
Tepkinizi bildirin:
reklamlar