Servetifünun döneminde ağırlıklı olarak hangi edebi türlerde eserler yazılmıştır ?,Örnekler

Servetifünun döneminde ağırlıklı olarak hangi edebi türlerde eserler yazılmıştır ?,Örnekler


Servetifünun döneminde ağırlıklı olarak hangi edebi türlerde eserler yazılmıştır ? Örnekler
Servetifünun döneminde ağırlıklı olarak hangi edebi türlerde eserler yazılmıştır ?,Örnekler


Servetifünun döneminde ağırlıklı olarak şiir , mensur şiir , roman , hikaye az da olsa tiyatro türünde eserler verilmiştir. Bu edebi türlere aşağıdaki örnekleri verebiliriz :

İnceleme :  edebiyatfatihi.net

ŞİİR : 

Tevfik Fikret :  Yağmur , Rübab-ı Şikeste , Şermin 
Cenap Şehabettin : Elhan-ı Şita , Tamat , Yakazat-ı Leyliye  ...
Süleyman Nazif : Gizli Figanlar , Batarya ile Ateş  ..

ROMAN : 

Halit Ziya Uşaklıgil  : Mai ve Siyah , Aşk-ı Memnu , Kırık Hayatlar ...
 Mehmet Rauf :  (Eylül) , Genç Kız Kalbi , Ferda-yı Garam
Safveti Ziya : Salon Köşelerinde
HİKAYE :  

Halit Ziya Uşaklıgil  : Bir İzdivacın Tarih-i Muâşakası (1889) Bir Muhtıranın Son Yaprakları (1889) Küçük Fıkralar (3 Cilt) (1896) Bir Yazın Tarihi

Mehmet Rauf : Son Emel , Bir Aşkın Tarihi 

MENSUR ŞİİR :

Mehmet Rauf : Siyah İnciler
Halit Ziya : Mensur Şiirler  , Mezardan Sesler ...