Servetifünuncular ve Fecriaticiler şiirde neden aruz ölçüsünü kullanmışlardır ?

Servetifünuncular ve Fecriaticiler şiirde neden aruz ölçüsünü kullanmışlardır ?

Servetifünuncular ve Fecriaticiler şiirde neden aruz ölçüsünü kullanmışlardır ?

Edebiyatımızda ilk kez 11.yüzyılda Kutadgu Bilig adlı eserde kullanılan aruz ölçüsü musiki ile iç içe bir ölçüdür. Fecriati ve Servetifünun şairleri şiirde ahenk ve musikiye çok önem verdikleri için aruz ölçüsünün musikiye uygun olmasından dolayı bu ölçüyü kullanmışlardır.