Sokrates'in karşı çıkarak, reddettiği “durum ahlakı” ne anlama gelmektedir?

Sokrates'in karşı çıkarak, reddettiği “durum ahlakı” ne anlama gelmektedir?

Sokrates'in karşı çıkarak, reddettiği 
“durum ahlakı” ne anlama gelmektedir?

İlk ahlak filozofu olarak da tanınan Sokrates, insanın
 her şeyin ölçüsü 
olduğunu savunan sofistlerle aynı dönem de yaşamıştır. 
Her şeyin kişiden kişiye değişen bir yapıda olduğunu 
(rölativizm) savunan 
Sofistlerin bu görüşü, toplumdaki bütün değerlerin reddini 
gerektiriyordu. Bu durumu Sokrates, durum ahlakı 
olarak görülüp şiddetle karşı çıkmıştır. Çünkü Sokrates'e 
göre kişiler, 
durumlar değişmiş olsa da değerler, yasalar değişmez, 
çünkü değerler, yasalar kişilerden bağımsızdırlar.