Tevfik Fikret'in Servetifünun döneminde yazdığı şiirleri hangi kitabında toplanmıştır ?

Tevfik Fikret'in Servetifünun döneminde yazdığı şiirleri hangi kitabında toplanmıştır ?


Tevfik Fikret'in Servetifünun döneminde yazdığı şiirleri hangi kitabında toplanmıştır ?

Rübab - ı Şikeste (Kırık Saz) Tevfik Fikret'in  Servet -i Fünun döneminde (1896-1901)  
yazdığı şiirleri içeren kitabıdır .
Şair bu döneminin şiirlerinde, daha çok aşk, acıma, doğa gibi konuların yanı sıra kendi içine kapalı yaşam görüşünün çağrıştırdığı düşünceleri işler. Gerek içerikleri, gerekse şiir dili, biçimi, anlatımı ve düzelduyusu bakımından çağının şiir anlayışını ve şairlerini büyük ölçüde etkileyen, kimileri daha sonra yöneleceği toplumsal muhalefetin tohumlarını da taşıyan bu şiirler  Türk şiirinin çağdaşlaşmasında öncü ürünler olmuş: bu nedenle de Fikret, Cenab Şahabeddin'le birlikte, Edebiyat - ı Cedide döneminin kurucusu sayılmıştır.