Türk edebiyatında Rubai şairi olarak tanınan şairler kimlerdir ?

Türk edebiyatında Rubai şairi olarak tanınan şairler kimlerdir ?

Türk edebiyatında Rubai şairi olarak tanınan şairler kimlerdir ?
Önce rubai  nazım şeklinin özellikleri neler , bunlara bakalım :

RUBAİ ÖZELLİKLERİ
 • Rubai Edebiyatımıza İran Edebiyatından geçmiştir.
 •  Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa biçimindedir.
 •  Rubailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat felsefesi, tasavvuf ve ölüm gibi konular işlenir.
 • Rubai diğer nazım şekillerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır. 24 kalıbı vardır.
 •  Rubaide ilk iki dize fikrin hazırlayıcısıdır. Asıl söylenmek istenen düşünce 3. veya 4. dizede ortaya çıkar.
 •  Genelde mahlasız şiirlerdir.
 • Halk edebiyatındaki maniye benzer...
 • Ömer Hayyam bu türün en önemli şairidir.
Türk edebiyatında Rubai şairi olarak tanınan şairler kimlerdir ?
Azmizade Haleti (16.yy) rubai yazmayı meslek haline getiren Divan şairidir.Ayrıca aşağıdaki isimler de rubaileriyle tanınır.
 • Arif Nihat Asya 
 • Yahya Kemal Beyatlı 
 • Nâbi