11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 142

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 142

SAYFA 142

HAZIRLIK 

1. Etkinlik:
 4 gruba ayrılınız.  XIX. yüzyıl  so nu ile XX. yüzyıll başla rın da Osmanlı  Devleti’ni güçlendirme ye yönelik olarak ortaya çıkan ve siyasi, sosyal ve düşünce hayatında etkili olan fikir akımları sıralanmıştır .◆ “Millî edebiyat” ile “milliyetçi edebiyat” kavramlarının içerikleri ve farklılıkları hakkında bir araştırma yapınız.


◆ “Millî Edebiyat Döneminin isimlendirimesinde neden “millî” ifadesi kullanılmış olabilir?