11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 144

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 144


11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 144


SAYFA 144

2.ETKİNLİK2. Üç Tarz-ı Siyaset adlı metinden hareketle Batıcılık , Osmanlıcılık , Türkçülük  ve İslamcılık
 akımları arasındaki ortak nokta ulus-devlet ortak paydası etrafında birleşmesidir.  
Ayrıca devletin birlik ve bütünlüğünü sağlamaya çalışma , devleti içinde bulunduğu zor durumdan kurtarma amacında olmalarıdır.

3. Üç Tarz-ı  Siyaset adlı metin halkın anlayacağı sade bir dille yazılmıştır . (dönemine göre 
) Metnşn dil ve anlatım özellikleri Milli edebiyat dil anlayışıyla paraleldir.
 Milli edebiyat döneminde yalın ve doğal bir dil kullanılmıştır.