11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay, Sayfa 156

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay, Sayfa 156

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,

Sayfa 156


  • Fırtına Kuşu adlı metinde ele alınan düşünce roman , hikaye tiyatro  gibi farklı anlatım biçimleriyle ifade edilebilir.
  • Fırtına Kuşu adlı metin dönemin gerçekliğiyle ilişkilidir. Metin o dönem Türkiyesini yansıtıyor. M.Kemal Atatürk'ün vatan ve millet için yaptıkları , sözleri ,eylemleriyle millete ışık olmasını yansıtıyor.

4.ETKİNLİK

HALKIN YAŞAMA TARZINA YÖNELİK İFADELER
Eski Anadolu, onun davetine her şekilde, her kıyafette birtakım adamlar göndermişti. Bektaşi Şeyhleri , Konya çelebileri; medrese uleması ayaklarında Hitit çarıkları , Niniva duvarlarından inmiş  Asuri şeklinde şarklı ağalar  İç Anadolu’nun dört bin senelik kerpiç evi, koynunda ne varsa orada teşhir ediyordu.

TARİHTEN GELEN DEĞERLER
Bektaşi Şeyhleri , Konya çelebileri; medrese uleması ,Türk milleti ,Türk gençliği...

Metnin yazılış amacı okuyucuyu bilgilendirmek olduğu için bu ifadelere yer verilmiştir.4. Hamdullah Suphi Tanrıöver  tarihi ve halka kahramanlık duygularıyla bakmaktadır ,  Mustafa Kemal Atatürk'ün niteliklerini etkileyici ve destansı bir üslupla ele almıştır. 

5.Fırtına Kuşu adlı metindeki ifadeler açık ve kesindir.

6.Fırtına Kuşu adlı metin öğretici metin geleneğine  (fıkra) göre kaleme alınmıştır.