11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,sayfa 146

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,sayfa 146

 Nasıl Etkilemiştir ?

5. Millî Edebiyat Dönemindeki edebî ve fikrî etkinlikler ulus-devlet ortak paydası etrafında
 birleşmiştir.

6. Milli edebiyat ve milliyetçi edebiyat ne demektir ? Tablo cevabı 

7. Irkımın Türküsü adlı şiir Milliyetçi edebiyat
Akıncı Türküleri milli edebiyat kavramlarıyla nitelendirilebilir.

8. Irkımın Türküsü ve Akıncı  Türküleri adlı şiirlerin ikisinde de sade , yalın bir dil kullanılmıştır.
 Her iki şiirde de genelde tam ve zengin uyak kullanılmıştır.

 Irkımın Türküsü adlı şiirde Türkçülük fikri belirgindir.  Milliyetçi edebiyatta dil yalın sade , 
doğal ve halk dili ... Muhteva (içerik )olarak halkın yaşantısı ,memleket sorunları , 
Türkçülük , vatan ve ırk sevgisi gibi temalar işlenmiştir.

İçerik ön planda tutulduğu için şiirin biçimsel yapı özellikleri geri plandadır.
 Genelde dörtlük nazım birimi ve hece ölçüsü kullanılmıştır. (edebiyatfatihi.net)

ANLAMA-YORUMLAMA

1. TABLO CEVAPLARI BURADA
2.Yazar Osmanlıcılık ve İslamcılık fikirleri eleştirmektedir. Bunların Osmanlı  ülkeleri sakinleri
 arasında ayrışmalara ve farklılaşmalara davetiye çıkaracağını ileriye sürüyor.Yazar Türkçülük 
fikrinin daha uygulanabilir olduğu görüşünde...Buna gerekçe olarak Türklük siyasetinin Osmanlı sınırlarıyla sınırlandırılamayacağını , Dünyadaki tüm Türkleri kapsayacağı görüşünü ileri sürüyor...