11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,sayfa 148

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,sayfa 148

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,sayfa 148
SAYFA 148

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

A) Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Milli edebiyatın oluşumunu hazırlayan sebepler nelerdir ?

KISA CEVABI İÇİN TIKLAYIN

Osmanlı Devletinde 19.yüzyıl sonlarında ortaya çıkan fikir akımlarının hangi noktalarda birleştiğini açıklayınız

Batıcılık , Osmanlıcılık , Türkçülük  ve İslamcılık akımları arasındaki ortak nokta ulus-devlet ortak paydası etrafında birleşmesidir.  Ayrıca devletin birlik ve bütünlüğünü sağlamaya çalışma , devleti içinde bulunduğu zor durumdan kurtarma amacında olmalarıdır.

B) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

• Osmanlı Devleti’nin kuruluş  ve yükselme dönemlerinde sahip olduğu zihniyetin sanatta ve edebi yatta takip edilmesini savunan fikir akımına…OSMANLICILIK . adı verilmektedir.

  • Milli edebiyat sanatçıları en çok  TÜRKÇÜLÜK fikir akımından etkilenmişlerdir ?

C) Aşağıdaki yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız.

D , D , D 

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) A (meşrutiyetçilik)

2) D (IV) 

3) A Milliyetçilik