11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay, SAYFA 152

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay, SAYFA 152

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,
SAYFA 152
SAYFA 152

1. Etkinlik: 
• “Yeni Lisan” adlı  met ni inceleyerek paragraflarda verilmek istenen düşünce ve iletileri (anlam bir liğine sahip kümeleri) aşağıda yer alan tablo üzerindeki uygun yerlere yazınız. 

1.paragraf: Arapça ve Farsçanın etkisiyle yapay bir hale gelen Türkçeyi eski doğal yapısına kavşturmak umudu vardır.

2.paragraf: Edebiyatımızda iki devre vardır : Şarka doğru: İran’a 2. Garb’a doğru:Fransa’ya
3.paragraf: Eskiler sözde Türkçe yazdıkları Divanlarının yanına bir de Farsça Divan yazdıkları gibi
şimdi gençler de Batı'ya özenip Fransızca şiir ve oyun yazmakla övünüyorlar.

4.paragraf : Milli bir edebiyatımız yok .

5.paragraf :  Eski şairlerimiz karmaşık , gösterişli , boş bir yapaylıkla eser verdiler.

6.paragraf : Servetifünun şair ve yazarları milli his ve zevkimize aykırı eserler yazmış , önemli bir edebi gelişme gösterememişler , Fransız sanatçılarını birebir taklitten öteye gidememişlerdir.

7.paragraf: Bugünküler yani Fecriaticiler beğenmedikleri Servetifünuncuları birebir taklit ettiler.

8.paragraf : Fecri Aticiler , Servetifünuncuları taklit etmekten vazgeçerlerse yeni bir dille milli edebiyat doğabilir.9.paragraf: Şimdiye kadar milli bir edebiyat oluşturamamışız.

10.paragraf :Milli bir edebiyat için önce milli bir lisan gereklidir.

11.paragraf : Yazı diliyle konuşma dilini birleştirirsek edebiyatımızı canlandırabiliriz.

12.paragraf : Milli bir edebiyat oluşturmak için harekete geçmeliyiz.

13.paragraf : İlmi , fenni ve edebi terimler dışındaki Arapça ve Farsça tamlamalar atılmalıdır.

14.paragraf : Amacımız milli bir dil ve edebiyat oluşturmaktır.

15.paragraf  :Siyasi ve toplumsal varlığı silinmek istenen milleti gençler kurtaracaktır.

16.paragraf : Gençler , geleceğimiz için "dünküleri"  körü körüne taklit etmek yerine yeni bir dil oluşturmak için çalışmalınız.


Metnin ana düşüncesi : Milli bir edebiyat için milli bir dil gereklidir.

Metnin yazılış amacı :Okuyucuyu bilgilendirmek , aydınlatmak ve yönlendirmektir.