11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,SAYFA 149

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,SAYFA 149

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,
SAYFA 149

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER

HAZIRLIK

9. Sınıf  Türk Edebiyatı ders kitabınızın “Öğretici Metinler” adlı 4. ünitesini gözden geçiriniz. 

 KISA NOTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

◆ “Genç Kalemler” dergisi ve bu derginin Türk edebiyatındaki yeri ve önemi hakkında bilgi 
toplayınız

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

 ◆ Ömer Seyfettin, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Reşat Nuri Güntekin’in hayatları ve edebî 
görüşle ri hakkıda bir araştırma yapınız.

◆ Konuşma dili, yazı dili, yaşayan Türkçe, edebî dil, İstanbul Türkçesi, standart Türkçe,
 günlük konuşma dili kavramları hakkında bilgi toplayınız. Dil le ilgili bu kavramların ortaya
 çıkmasının sebep leeri üzerine çıkarımlarda bulununuz.

MADDE MADDE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

◆ Türkçeye yabancı dillerden kelime ve kurallar girmesi hangi olumsuzlukları ortaya çıkarabilir ?
Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.