12.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MHG, SAYFA 118

12.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MHG, SAYFA 118


12.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MHG,
SAYFA 118
DEĞERLENDİRME

 A. Aşağıdaki cümlelerin başındaki kutucukların içine yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  •  Konferans, hazırlıklı konuşma türlerindendir. (D)
  •  Konferansın didaktik bir yönü yoktur. (Y)
  •  Her konuda konferans verilebilir. (D)
  •  Konferanslar bir hitapla başlar. (D)

www.edebiyatfatihi.net

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. 
a. Söylevin amacı ..dinleyenleri heyecanlandırmak, bir fikri, bir iddiayı, bir isteği dile getirmek, bir ülküyü insanlara aşılamak ve benimsetmek , konferansın amacı .bilgilendirmektir... 
b. Konferansı sunan kişi alanında ..uzman olmalıdır.....
c. Konferans bir uzman grubuna da .....bir konu hakkında bilgi vermek . amacıyla sunulabilir.
ç. Konferans metni yazılırken ..düşünsel (giriş-gelişme-sonuç)... plan uygulanır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 1. Konferans metni hazırlanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

 A) Konferansın sunulacağı kitleye
 B) Konferans salonunun özelliklerine
 C) Verilecek örneklere
 D) Taranacak kaynakların güvenilir oluşuna
 E) Konunun özgün bir biçimde anlatılmasına