2016-2017 4.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı soru-cevapları

2016-2017 4.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı soru-cevapları


                                                                                                       1- Hz. Muhammed’e(sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberlik verildiği dönemde Hz. İbrahim’in dini üzere yaşayanlara ne denir?
a) Müşrik        
b)Yahudi         
c) Hanif          
d) Hristiyan


2- Nisan ayında Hz.Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem)  doğumunun kutlandığı haftaya ne ad verilir?
a) Zafer Haftası                         
b) Kutlu Doğum Haftası
c) Güllerin Efendisi Haftası                            
d) Cumhuriyet Haftası


3- Kuran-ı  Kerim’de    …………………… sure vardır.                        
      Kuran-ı Kerim’de     ……………………. ayet vardır.                       
      Kuran-ı Kerim’de      …………………… cüz vardır.
Yukarıdaki soruda boşluklara gelmesi gereken ifadeler sırasıyla hangileridir?
a)114             6666         30
b)6666          114            30
c)114             6666          20
d)30              6666         114


4- Hz. Muhammed(sallallahu aleyhi ve sellem)  Kur’an’ın ilk ayetlerini nerede almaya başlamıştır?
a) Kabe’de                           
b) Sevr mağarasında   
c) Hira mağarasında              
d) Cami’de


5-Yüce Allah’ın emir ve buyruklarını peygamberlerine ilettiği özel iletişim yoluna ne denir?
a) Kur’an         
b) Mukabele         
c) Sure            
d) Vahiy6-Ali,Kur’an-ı Kerim’i okumayı çok seviyordu.Günde 2 cüz okuyan Ali kaç günde hatim yapmış olur?
a)10          b)15              c)20               d)30

7- Kur’an-ı Kerimi kitap haline  getiren  …………………  ?     
    Kur’an-ı Kerimi  çoğaltan                 …………………… ?                  
Yukarıdaki  soruda noktalı yerlere hangi ifadeler gelmelidir?
A) Hz.Osman - Hz.Ebu Bekir
B) Hz.Ebu Bekir - Hz.Osman
C) Hz.Ali - Hz.Osman
D) Hz.Osman - Hz.Ali


 8- Hz. Muhammed’e(sallallahu aleyhi ve sellem)  gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
b) Ey örtüye bürünen peygamber kalk ve insanları uyar.
c) Ey Muhammed! Deki: O Allah birdir.           
d) Seni yaratan Rabbi’nin adıyla oku!  9- Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem)  doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 20 Şubat 571                     
b) 20 Mart  571
c) 20 Nisan 571                       
d) 20 Mayıs 571                                  
10- Kur’an-ı Kerim’in indirilişinin asıl amacı nedir?
A) Namazda okumak için           
B) Müminleri birleştirmek için
C) Mezarlıkta okumak için                              
D) Okuyup anlamak ve ona uymak için11- Kur’an-ı Kerim’in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maide-İhlas            
b) Bakara-Kevser                    
c) Ali İmran-İhlas                  
d) Nisa-Kevser
 12.soru:   
     1- Muhammeden abduhu
     2- İlâhe illallah
     3- Eşhedü en lâ
     4- Ve resuluh
     5- Ve eşhedü enne
Bu kelimelerin şehadet cümlesi olarak doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1, 2, 3, 4, 5                         B) 3, 1, 2, 4, 5
C) 5, 2, 3, 1, 4                         D) 3, 2, 5, 1, 413- Hz. Muhammed ……… yaşındayken annesi Amine ölünce  …………… yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanında kalmıştır.
Dedesi ölünce de amcası………………….’in yanında evleninceye kadar kalmıştır.
Yukarıdaki boş yerlere sırayla ne gelmelidir?
A) altı – sekiz – Ebu Talip
B) sekiz – on iki – Ebu Talip
C) dört – dokuz – Abbas
D) iki  - altı – Ebu Bekir14- Aşağıdakilerden hangisi haram olan davranışa örnektir?
A) İçki içmek                         
B) Namaz kılmak
C) İyilik yapmak                                   
D) Dürüst olmak


15- Kur’an-ı baştan sona bütünüyle ezberleyen kimseye ne denir?
a) İmam          
b) Hoca    
c) Hafız     
d) Üstad


16- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Selamlaşma insanları barıştırır.
B) Dinimizde selamlaşma önemli değildir.
C) Selamlaşma insanları kaynaştırır.
D) Selama mutlaka karşılık vermeliyiz.

17- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) davranışlarına örnek değildir?
a) Hz. Muhammed, aile büyüklerini sever ve sayar.
b) Hz. Muhammed, kötü davranışlardan kaçınır.
c) Hz. Muhammed, haksızlıklara güzel bir tavırla karşı koyar.
d) Hz. Muhammed, çocukları sevmezdi.18- Aşağıdakilerden hangisi "Temizlik  İmandandır" hadisi hakkında yanlıştır ?
a) Dinimiz, ibadetlerimizi temiz olarak yapmamamızı ister.   
b) Dinimiz, temizliği emreder.
c) Dinimiz, insana büyük önem verir.
d) İslâm dini temizlik dinidir.19- Vahiy Katiplerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem)  hayatını yazmak.    
b) Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem)  hadislerini yazmak.
c) Hz.Peygamber’e (sallallahu aleyhi ve sellem)  gelen vahiy ifadelerini(ayetleri) yazmak.
d) Kur’an-ı Kerim nüshalarını çoğaltmak.20- İnna atayna kel kevser. Fesalli  ………….. venhar.  İnne …………. hüvel ebter.
Yukarıdaki surenin okunuşunda bazı yerler boş bırakılmıştır. Boşlukları hangi seçenekteki kelimeleri kullanırsak doğru olarak tamamlamış oluruz?
A) vebihamdik – şanieke         
B) lirabbike – ğayruk
C) lirabbike – şanieke         
D) alemin – ceddük


                       SINAVINIZ BİTTİ.
                                                              Hepinize üstün başarı dileklerimle…
                                                                  Selim YİĞİT Din Öğretmeni