2016 - 2017 5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı soru-cevapları

2016-2017 5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı soru-cevapları1- Aşağıdakilerden  hangisinde Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) çocukları doğru olarak verilmiştir?
A-) Kasım,Abdullah,Zeynep,Rukiye,Ümmü Gülsüm,Fatıma,İbrahim
 B-) Kasım,Ali,Osman,Zeynep,Rukiye,Ümmü Gülsüm,Fatıma  
C-) Hasan,Hüseyin,Ali, Zeynep,Rukiye,Ümmü Gülsüm,Fatıma
D)Kasım,Abdullah,Hatice,Aişe,Zeynep,Fatıma,İbrahim


2- Yıldızlardan, ay ve güneşten yola çıkarak Allah’ı bulan peygamber kimdir?
A) Hz.Yakup                               B) Hz.İbrahim                                 
C) Hz. Lokman                            D) Hz.Lut


3-
 I-Toplumsal ilişkileri önemseyen Hz. Muhammed(sas)    ve ailesi misafirlerine karşı cömert davranmışlardır.
II- Gelen misafirlere en güzel şekilde ikramda bulunulur ve onların ihtiyaçları karşılanırdı.
III- Hz. Muhammed’in(sas) ailesinde her şey tutumlu bir şekilde kullanılmıştır.
IV- Cömertliği ve paylaşmayı ilke edinen Peygamberimiz(sas), misafirperverlik konusunda bizlere örnek olmuştur.
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisi anlam akışını bozmaktadır?
A) I               B) II              C) III            D) IV


4- Allah tarafından kesin ve açık bir şekilde emredilen ibadetlere ve davranışlara ne denir?
A) Farz                               B) Nafile                     
C) Sünnet                            D) Vacip


5- İlahlık taslarken bir sivrisinek belasıyla helak olan hükümdar kimdir?
A) Sezar                            B) Firavun             
C) Büyük İskender              D) Nemrut6- Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve onun çevresindeki  yerleri ziyaret ederek yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Sadaka                         B) Hac                  
 C) Zekat                           D) Fitre

7- Farz ve Vacip ibadetlerin dışında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in(sallallahu aleyhi ve sellem) yaptığı ve bizimde yapmamızı istediği iş ve davranışlara ne denir?
A) Hadis                         B) Helal                   
C) Mübah                       D) Sünnet


 8- Her yıl Nisan ayında düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kimin doğum günü için yapılır?
A) Hz. Muhammed(sallallahu aleyhi ve sellem)                          
B) Hz. Ali            
C) Hz. Ebu Bekir                      
D) Hz. Mevlana


9- Aşağıdakilerden hangisi Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) gençlik hayatı hakkında yanlıştır ?
a) Peygamberimiz, ticaretle uğraşmaya başladı.
b) Peygamberimiz, Hatice ile ortak olmadı.
c) Hatice, kendisine ticaret ortaklığı teklif etti.
d) Peygamberimiz, ticaret hayatında da dürüstlüğü ile tanındı.


10- Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberimiz Mekke’de dünyaya gelmiştir.
B) Son Peygamberdir.
C) 25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlenmiştir.
D) Peygamberimiz’in 6 yaşındayken babası ölmüştür.11- Peygamberimiz Hz. Muhammed(sallallahu aleyhi ve sellem), aile içi davranışlarda aşağıdakilerden hangisini yapmazdı?
A) Aile bireylerini ilgilendiren konularda tek başına karar verirdi .
B) Aile bireyleri ile şakalaşırdı. 
C) Aile bireyleri arasında ayrım yapmazdı. 
D) Ev işlerine yardım ederdi.


12- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kürsü: Hutbe okunan yer       
B) Şadırvan: Abdest alınan yer
C) Mihrap: İmamın namaz kıldırdığı yer     
D) Minare: Ezan okunan yer

13- Hz.Peygamberimiz’e(sallallahu aleyhi ve sellem)   "Muhammed’ül Emin" lakabının verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlara karşı merhametli olması
B) Güler yüzlü, tatlı dilli olması
C) Misafirlerine ve komşularına iyi davranması
D) Her zaman doğru ve dürüst olması14- Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in(sallallahu aleyhi ve sellem)    ailesinin özelliklerinden biri değildir?
A) Yetimlere kötü davranılması       
B) İsraftan kaçınılması                
C) Cömert olunması                            
D) Komşularla iyi geçinilmesi15- I. Beş vakit namaz kılmak
      II. Diş fırçalamak
    III. Oruç tutmak
      IV. Zekat vermek
        V. Yalan söylemek
       VI. Kurban kesmek
Yukarıdaki iş ve davranışlardan kaç tanesi farz olan iş ve davranışlardandır?
A)1                 B) 2             C) 3                        D)416- ‘’Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık.’’
Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
a) Evrendeki her şeyi Allah yaratmıştır.         
b) Yaratılan her şeyin bir amacı vardır.
c) Hiçbir şey tesadüf eseri değildir .              
d) Bazı şeylerin yaratılmasının bir amacı yoktur.

17- “Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret…”
Hz.Lokman bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini oğluna öğütlememiştir?
A) Namaz kılmayı                   
B) Sabırlı olmayı
C) İyiliği emretmeyi
D) Cimri olmayı                     18- Hz. İbrahim’in peygamber olarak gönderildiği toplum daha önceleri aşağıdaki
inançlardan hangisine sahipti?
a) Hristiyan
b) Yahudi
c) Putperest
d) Müslüman


19- “Kullarıma sana, beni sorduğunda(söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm…(Bakara suresi, 186. ayet)
Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?
a) Biz Allah’ı ansak da anmasak da O’nun bizden haberi vardır .
b) Allah sadece biz ona ibadet ederken bizimle beraberdir .
c) Allah dua ettiğimizde bizi işitir ve bize cevap verir .
d) Allah her an ve her yerde bizimle beraberdir.20- İslam dininin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kelam
b) Kur’an-ı Kerim
c) Hadis
d) İslam tarihiSINAVINIZ BİTTİ.