2016-2017 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı soru-cevapları

2016-2017 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı soru-cevapları

……………………………………… LİSESİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

ADI-SOYADI: …………………………………………..    SINIFI-NO: ……………./ ……….


1. Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartlarından olan bir ibadet değildir?
a. Namaz                b. Oruç             c. Hac           d. Kurban

2. Allah’a saygı göstermek dinimizde ibadet olarak değerlendirilir. Aşağıdakilerden hangisi Allah’a saygı olarak nitelendirilemez?
a. Vakti iyi kullanmak                                    b. Sağlığı Allah yolunda kullanmak
c. Gençliği boş işlerle geçirmemek             d. Parasını canının istediği yere harcamak

3. İslâm’da bazı ibadetler bedenle, bazıları da başka şekillerde yerine getirilir. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a. Fitre vermek       b. Sadaka vermek       c. Oruç Tutmak    d. Zekat vermek

4. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (sav)’e gelen ilk vahiydir?
a)Rabbini yücelt,giydiklerini temiz tut,kötü şeyleri terk et.

b)Allah, temizliğe dikkat edenleri sever.

c)Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir.

d)Yaratan Rabbinin adıyla oku!5. “Temizlik konusunda hiçbir din İslâm kadar hassas değildir. Çünkü günde beş kez namazı ve abdesti emreden başka bir din yoktur. Manevi temizlik konusunda da İslâm en öndedir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz?
a. Namaz, imandan sonra en önemli ibadettir.
b. İman etmek en büyük iç temizliktir.
c. Sınıfımızı temiz tutmanın ibadetle ilgisi yoktur.
d. Oruç da kendine has bir temizlik olarak değerlendirilir.

6. Hz. Peygamberimiz Veda Hutbesinde “Ey halk size öyle bir şey bırakıyorum ki ona sımsıkı sarıldıkça yanlış yola sapmazsanız. O da ………………….…….. ve …….………….…….” buyurmuştur. Boşluklara hangisi gelmelidir?
A) Namaz kılmak ve zekât vermektir.
B) Hacca gitmek ve sünnet olmaktır.
C) Allah’ın kitabı Kur’an ve Resulünün sünnetidir.
D) Sünnet olmak ve Kur’an’dır.
7. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (sav)’den önceki dönemin ismidir?
a. Kureyş Dönemi                               b. Câhiliyye Dönemi
c. Fetret dönemi                                  d. Mekke Dönemi

8. Aşağıdakilerden hangisi putperest Mekkelilerin özelliklerinden birisi değildir?
a. Büyük putları vardır, onlardan medet umarlar
b. Kabileler arasında çıkar ilişkisi yoktur, barış hakimdir.
c. Kız çocukları utanç sebebi sayılır
d. İçki, kumar, açıklık saçıklık ve faiz yaygındır.

9. Aşağıdakilerden hangisi Kâbe hakkında doğru bir bilgi değildir?
a. Tüm dinlerin kıblesidir.
b. Hz. İbrahim ve İsmail peygamberler Kâbeyi yeniden inşa etmişlerdir.
c. Peygamberimiz 35 yaşlarındayken Kâbe hakemliği olayı yaşanmıştır.
d. Hacerü’l Esved, cennetten geldiğine inanılan kutsal taştır.

10. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?
a. Peygamber Efendimiz 2 yaşındayken sütannesi Halime’ye verilmiştir.
b. Peygamberimiz’in doğumundan 2 ay önce babası vefat etmişti.
c. Zilkade, zilhicce, muharrem ve recep aylarındaki savaşlara ficar savaşları denirdi.
d. Hz. Peygamber 20 yaşlarındayken Hilfül fudul adlı derneğe üye olmuştur.

11. İlk vahiy ile ilgili olarak hangisi yanlış verilmiştir?
a. Hz. Peygamberi ilk vahiyden sonra Varaka b. Nevfel sakinleştirmiştir.
b. İlk vahiy Hira Mağarası’nda indirilmiştir.
c. İlk inen ayetler temizlik emrini vermektedir.
d. İlk vahiy 610 yılı Ramazan Ayında indirilmiştir.

12. Hicret hakkında verilen hangi bilgi yanlıştır?
a. Müslümanlardan bir grup ilk önce Habeşistan’a hicret etmiştir.
b. Peygamberimiz’in hicret arkadaşı Hz. Ebûbekir’dir.
c. Peygamberimiz hicret esnasında üç gün Hira Mağarası’nda saklanmıştır.
d. Hicretten önce Medinelilerle Akabe denilen yerde görüşmeler yapılmıştır.13. hangisi Medine’ye hicretin yararlarından birisi olamaz?
a. Medineli Yahudilerin koruması altına girildi.
b. İslâm Devleti kuruldu ve işkence devri sona erdi.
c. İslâm’ı yayma ortamı yakalanmış oldu.
d. Müslümanlar birbirleriyle kardeş ilan edildi.

14. Hicret esnasında aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
a. Peygamberimiz Medine’ye deniz yoluyla gitmiştir.
b. Mekkeliler hicret ederken Peygamberimizi takip etmemişlerdir.
c. Kuba’da Ranuna Vadisi’nde İlk Cuma namazı kılınmıştır.
d. Medineliler Peygamberimiz’i ve Müslümanları tam kabullenemediler.

15. Aşağıdakilerden hangisi Medine döneminde gerçekleşmemiştir?
a. Bedir, Uhud ve Hendek Savaşları yapıldı.
b. Peygamberimiz Mekkelilerle hicretten sonra hiç karşılaşmadı.
c. Mekkelilerle Hudeybiye Barış Antlaşması yapıldı.
d. Hudeybiye’nin ardından çevre ülkelere mektuplar yollandı.

16. Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi hakkında yanlış bir bilgilendirmedir?
a. Peygamberimiz bu konuşmadan kısa bir müddet sonra vefat etmiştir.
b. Veda Haccı esnasında bu hutbeyi yüz binden fazla Müslüman dinlemiştir.
c. İnsan hakları bildirgesi niteliğinde bir konuşmadır.
d. Peygamberimizin 630’da Mekke’nin Fethi esnasında yaptığı konuşmadır.

17. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Peygamberimiz Kureyş Kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.
b. Peygamberimizin dedesi Ebû Talip’tir.
c. “Muhammed” yer ve gök ehli tarafından övülmüş demektir.
d. Peygamberimiz 4 yaşına kadar sütannesinde kalmıştır.

18. Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. İslâm Dini’nin temel kaynağıdır.        
b. Mekke’de inen ayetler genellikle iman ve ahlaktan söz etmektedir.
c. 571-610 yılları arasında indirilmiştir.
d. Medine döneminde inen ayetler genellikle ibadetlerle ilgilidir.

19. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?
a. Kur’an Hz. Ebubekir döneminde iki kapak arasında toplanmıştır.
b. Hz. Ebubekir’in bir araya getirttiği Kur’an’a Mushaf denildi.
c. Mushaf komisyonunun başkanlığını Zeyd b. Sabit yürütmüştür.
d. Kur’an Hz. Ömer döneminde çoğaltılarak başka bölgelere gönderildi.

20. Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlış bir söz olur?
a. Kur’an’ın Arapça’dan başka dile çevirisine meal, açıklamasına tefsir denilir.
b. Kur’an Türkçe olmadığından onu anlayamayız ve ona uyamayız.
c. Kur’an’ın ana konuları inanç, ibadet, ahlak ve kıssalardır.
d. Kur’an’ı anlamak ve okumak, ona uymak Müslümanların görevidir.