9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Sayfa 249-250

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Sayfa 249-250


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Sayfa 249-250
SAYFA 249

7. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

5. Senaryo ve romanda, mekânın anlatımı  ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Romanda mekân, tasvirler aracılığıyla tanıtılır. 
B) Senaryolarda mekân, seçilen iç ve dış  sahneler çerçevesinde gösterilir. 
C) Senaryo metinlerinde mekâna ait özellikler kısa açıklamalarla verilir. 
D) Romanda mekân, olayların sahnesi durumundadır.
 E) Senaryolarda sahne mekândır. 

6. Aşadakilerden hangisi taslak öykünün (sinopsis) özelliklerinden değildir? 
A) Taslak öykü tema ve konusu olan bir metindir.
B) Birkaç cümleyle özetlenmiştir.
C) Geniş zaman kipiyle kaleme alınır.
D) Kişilerin ayrıntılı  tanıtımı yapılır.
 E) Basit bir anlatım tercih edilir.


7.B 

8. A

SAYFA 250

9.B