9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Sayfa 248

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Sayfa 248


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Sayfa 248
SAYFA 248

7. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

1. Aşağıda verilen sinema ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır ?

 A) Sinema, hareketli görüntüler elde edilmesi temeline dayanan sanat dalıdır.
 B) Resimlerin hareketi düzenli aralıklarla, özel bir makine aracılığıyla perde üzerine yansıtılır

C) Sinema, romanın gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış ve romanla iç içe yürümüş bir sanat dalıdır. 

D) Perdeye yansıtma iflleminin yapıldığı  salon da sinema adını  almaktadır.
E) Sinema, görüntüler ve sesler ile oluflmufl, kendine özgü bir iletiflim aracıdır


2. Sinemada “ses” ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

B) I ve III


 3. Aşadakilerden hangisi sinema ve edebiyatın benzerliklerinden birisi değildir? 

D) Edebiyat metinlerinde sinemaya özgü görsellik vardır. 

4. Aşadaki yargılardan hangisi senaryo ile edebiyat arasındaki farklılıklardan birisi değildir?

A) Edebî metinlerde öyküleme vardır, senaryolarda öykülemeden söz edilemez.