Delacroix'nin Biz romantik olduktan sonra dağlar guzellesti. Sözünden ne anlıyorsunuz?

Delacroix'nin Biz romantik olduktan sonra dağlar guzellesti. Sözünden ne anlıyorsunuz?

Delacroix'nin Biz romantik olduktan sonra dağlar guzellesti. Sözünden ne anlıyorsunuz?
Doğanın güzelliğinin,  resmin güzelliğinin temelini teşkil ettiği değildir.
Resim, zihnin, tinin güzelliği açığa vuran bir şey olarak doğanın güzelliğini meydana getirir.