Doğadaki güzellik ile sanattaki güzellik arasındaki farkı açıklayınız?

Doğadaki güzellik ile sanattaki güzellik arasındaki farkı açıklayınız?

Doğadaki güzellik ile sanattaki güzellik arasındaki farkı açıklayınız?
Doğadaki güzellik, insandan bağımsız olarak var olan, insandan her bakımdan önce 
gelen bir güzelliktir. Buna karşın, sanattaki güzellik insanın yaratıcılığının bir 
sonucu olarak, sonradan ortaya çıkan bir güzelliktir.