Sizce sanatın nasıl bir ahlaki işlevi olabilir?

Sizce sanatın nasıl bir ahlaki işlevi olabilir?

Sizce sanatın nasıl bir ahlaki işlevi olabilir?
Estetik yargıların da ahlak yargıları gibi zaman, mekan ve şartlara göre farklılık göstermesi değişebilir yargılar olur. Topluma ve özenle göre farklı yargılar ahlak ile benzerdir.
Sanatçının, sanatında ahlaki bir amaç gütmesi estetik mesajın toplum olgusuna katkısıdır.