Teoloji (ilahiyat) ile din felsefesinin arasında ne fark vardır?

Teoloji (ilahiyat) ile din felsefesinin arasında ne fark vardır?

Din felsefesi genel olarak dini veya dinleri ele alır.
Teoloji belli bir dini ve bu dine ait konu ve problemleri ele alır.
Ornek: Kelam, islam teolojisi