12.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MHG,SAYFA 126

12.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MHG,SAYFA 126

12.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MHG,
SAYFA 126

A. Aşağıdaki cümlelerin başındaki kutucukların içine yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

  • Açık oturumlarda tartışılacak konu bilim, sanat, siyaset, toplumsal sorunlarla ilgili olabilir.(D)
  •  Açık oturum başkanı dilediği konuşmacıya dilediği kadar zaman verebilir. (Y)
  •  Açık oturumda bir konuşmacı en fazla iki kez konuşabilir. (Y)
  •  Açık oturum başkanı uygun görürse oturum sonunda forum düzenleyebilir. (D) 


 B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. 
a. Açık oturumda konu  ve .konuşmacılar önceden bellidir.
b. Açık oturumda ..üslup .. akıcı ve duru olmalıdır.
c. Açık oturumlarda konuşmacı sayısı 3 - 5 olabilir.
 ç. Açık oturumu ..bir başkan .... yönetir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

1. Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliği değildir?

 A) Bir başkan tarafından yönetilmesi
 B) Küçük bir konuşmacı topluluğunun olması
 C) İzleyicilerin önünde tartışılması
 D) Başkan tarafından konuşmacılara eşit süre verilmesi
 E) Ortaya atılan tezin savunulması ya da çürütülmesi