12.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MHG SAYFA 142

12.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MHG SAYFA 142

12.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MHG

SAYFA 142DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki cümlelerin başındaki kutucukların içine yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 Sempozyum düzenleme kurulu bildirileri seçer, yayımlar ve düzeni sağlar. (D)
 Sempozyuma alanında uzman kişiler konuşmacı olarak katılır. (D)
 Sempozyumda sunulan metinler ilmî makale özelliği taşır. (D)
 Sempozyumda her konuşmacı en fazla on dakika konuşur. (Y)
 Sempozyum birkaç gün sürebilir. (D)

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. 

a. Sempozyum farklı .oturumlar..  dan oluşabilir.  (???)
b. Sempozyumda her oturumun bir .başkanı ... vardır.
c. Sempozyumlarda en sık başvurulan anlatım yöntemleri ..açıklayıcı , öğretici ve tartışmacı ..
ç. Sempozyumda sunulan konuşma metinleri ilmî makale kabul edildiğinden anlatım .açık .. ve tutarlı .. olmalıdır.
d. Sempozyumlarda bir .sorunla .. ilgili çözüm önerileri de dile getirilebilir.
 e. Sempozyum da ..hazırlıklı  ... konuşma türlerindendir.