9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi,2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı-2,YEPYENİ

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi,2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı-2,YEPYENİ

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi,2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı-2,YEPYENİ 


1)   Aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinde yazar diğerlerine göre  daha çok kişiliğini gizlemek zorundadır?
 A) Roman
B) Öykü
 C) Deneme
D) Makale
E) Gezi Yazısı 

2) Aşağıdakilerden yazı türlerinden ilk kez Tanzimat edebiyatıyla Türk okuruyla buluşmamıştır?
A) Hikaye B) Makale C) Gezi D) Tiyatro E) Günlük

3. Tiyatroya ilk gittiğimde on sekiz yaşındaydım.Tiyatroya gülmek için gitmiştim; ama ağlayarak çıktım.Bütün olayların sahneleneceğini düşünmüştüm, kendimi kahramanlar arasında bulmak istedim; ama krallar, kraliçeler ve tanrıçalarla karşılaştım.

Böyle konuşan bir seyirci aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisiyle karşılaşmış olabilir?
A) Dram
B) Komedya
 C) Tragedya
 D) Feeri
 E) Vodvil

4) Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Komedi; insanların, durumların gülünç yönlerini gösteren bir tiyatro yapıtıdır.
B) Vodvil; hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, içinde şarkılar bulunan hafif güldürüdür.
C) Pandomim; olayların aşırı abartıldığı,taklitlerin sıksık tekrar edildiği bir komedi türüdür.
D) Trajedi; konusunu tarih ya da efsanelerden alan, acıklı sahne yapıtıdır.
E) Dram; yaşamda var olan umudu, sevinci, acıyı, bir arada sunan tiyatro oyunudur.

5) Aşağıdakilerden hangisi yazılı gelenek öncesi gelişen türlerden biridir?
A) Masal
B) Manzum hikaye
C) Roman
D) Hikaye
E) Mesnevi
6) Mektupla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
 A) Edebi olanları da vardır. 
B) Konu sınırlaması yoktur.
C) İlk olarak haberleşme aracı olarak doğmuş ancak zamanla farklı işlevler de kazanmıştır.
 D) Edebiyatımızda ilk mektup örneği Tanzimat Dönemi’nde yazılmıştır.
E) Bu türde yazılmış romanlar da vardır.