Millî Edebiyat Döneminde kaleme alınan şiirlerin temasında görülen değişikliklerin sebepleri neler olabilir ?

Millî Edebiyat Döneminde kaleme alınan şiirlerin temasında görülen değişikliklerin  sebepleri
neler olabilir ?
  • Bunun en önemli sebebi Milli edebiyat sanatçılarının milli ve toplumsal temaların işlenmesini  Milli edebiyat anlayışı gereği olarak görmeleridir. 
  • Ülkenin içinde bulunduğu zor şartlar 
  • Toplum için sanat anlayışı 
  • Halka doğru ilkesinin benimsenmesi