9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 2017-2018 Sayfa 19

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 2017-2018 Sayfa 19
SAYFA 19
Metni Anlama-Çözümleme

1) Edebiyat adlı metne göre edebiyat kavramı tarihsel süreç boyunca gelişip değişen nitelikler taşıdığından ve farklı anlayışlardan dolayı farklı tanımlanmıştır.

2. "Edebiyat dünyaya tutulmuş bir aynadadır" sözü edebiyatın toplumu, insanı, yaşamı bütün gerçekliğiyle yansıttığını ifade etmektedir.

3. Edebiyatın işlevi ile ilgili çıkarımlar
Toplumun gerçekliğini yansıtmak
İnsanları eğitmek
Estetik zevk vermekDuygu ve düşünceleri aktarmak

4.Edebiyat ve dil arasındaki ilişki

Dil, edebiyatın malzemesi ve anlatım aracıdır.

www.edebiyatfatihi.net

5. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşünceleri
Ana düşünce: Doğru tanım için edebiyat kavramının nelere işaret ettiğini ve sanat türleri arasındaki yerini belirlemek gerekir.


Yardımcı düşünceler:

Bazı edebiyat tanımları edebiyatın ne olduğunu açıklamaya yetmemektedir.
Edebiyat tarihsel süreç boyunca gelişip değişen nitelikler taşıdığı için farklı şekillerde tanımlanmıştır.

6. Metinde ortaya konulan bilgiler, tespitler, yorum ve görüşler tutarlı ve geçerlidir.
7. Açık iletiler:
Örtük iletiler:


DİĞER SAYFALAR