ANADOLU'YU ŞİİRİNE KONU EDEN İLK İSİM

ANADOLU'YU ŞİİRİNE KONU EDEN İLK İSİM 

Anadolu'yu şiirine konu eden ilk isim, 1897'de “Ben bir Türküm, dinim,cinsim uludur” diyen Mehmet Emin Yurdakul'dur. Mehmet Emin, Yunan Savaşı sırasında söylemeye başladığı şiirler onun vatana, Anadolu‟ya, Anadolu insanına dikkat çekmeye başlaması bakımından önemlidir. "Türkçe Şiirler"  eserinde yer alan

“Biz Nasıl Şiir İsteriz?” isimli şiirindeki

(…)

Biz o şi‟ri isteriz ki çift‟e giden babalar,
Ekin biçen genç kadınlarla odun kesen analar,
Yanık sesin dinlerlerken gözyaşların silsinler.


(…)

dizeleriyle köylüye, “Anadolu‟dan Bir Ses Yâhud Cenge Giderken” isimli şiirindeki

Bu topraklar ecdâdımın ocağı,
Evim, köyüm hep bu yerin bucağı,
İşte vatan! İşte Tanrı kucağı!
Ata yurdun evlât bulmaz; giderim!

(…)

dizeleriyle de Anadolu‟ya işaret eden Mehmet Emin‟in o dönemlerde yazılmış pek çok şiiri gerek Anadolu gerekse vatan olgusunun ön plana çıkmasında ve önem kazanmasında etkili olmuştur.