Gemiciler Şiirinin Ahenk(Kafiye,Redif) ve Şekil Özellikleri

Enis Behiç Koryürek edebiyatımızda Türk denizciliğini destanlaştırdığı şiirleriyle tanınır. Tam bir deniz tutkunu olan Enis Behiç, Türk denizcilerini anlattığı “ Gemiciler” şiiri ile  çok ünlüdür. Bu yazımızda Beş Hececiler topluluğundan Enis Behiç Koryürek'in Gemiciler şiirini şekil ve ahenk özellikleri bakımından inceledik.  edebiyatfatihi.net

GEMİCİLER 

- yiğitleriz.
- gezeriz.        
-yamaçları,     
-bıraktık.          
-ağaçları 
- artık. 
-Sevgilimiz, 
-Ey deniz 

Bu bölümdeki kafiye ve redifler:

  "iz" tam uyak; 
"-ları" redif, 
"-aç" tam uyak
"-tık" zengin uyak
"-iz" tam uyak


-biz; 
-nihayetsiz 
- yolcusu! 
-kardeşidir 
- su. 
- ateşidir. 
-genciyiz. 
- gemiciyiz. 
- rüzgâr! 
-kızlar, 
-konuşurken,
-bizleri?.. 
-gökten 
- rehberi,
-vefakâr
- Yıldızlar?.. 

Bu bölümün kafiye ve redifleri:
"-iz" tam uyak
"-su" tunç uyak
"-idir" redif; ""eş" tam uyak
"-yiz" redif; "-ci" tam uyak
"-ar" tam uyak
"-en" tam uyak
"-i" redif; "er" tam uyak
"-ar" tam uyak-var; 
- dolar. -
- kanatlı! 
 -güneş -
-tatlı! -
- kardeş! 
-bahtiyar.
- kadar... 

Bu bölümün kafiye ve redifleri

"-ar" tam uyak
"-lı" redif; "-at" tam uyak
"-eş" tam uyak
"-ar" tam uyak

ŞEKİL ÖZELLİKLERİ:

Bu şiir uzun-kısa dizelerle şiirin içeriği görsel olarak şiirin şekline yansımıştır.