Kutadgu Bilig, Divanü Lügati't Türk, Atebetül'l Hakayık ve Divan-ı Hikmet Hakkında Özlü Bilgiler

Kutadgu Bilig, Divan- ı Hikmert, Atabetül Hakayık manzum(şiir) biçimde yazılmış sanatsal metin örnekleridir. Divan- ı Lügatit Türk ise bir sözlüktür.

İÇERİKLERİ
Kutadgu Bilig:

Kitap, baştan sona bu 4 sembolik şahsiyetin karşılıklı konuşmalarında oluşur.toplum hayatındaki bozuklukları düzelterek insanı mutlu edecek yolları bulmak; bu yolları devrin hükümdarlarına öğütler halinde göstermek, ahlak ve dinin önemi devlet idaresi, bilgi ve aklın faydaları... gibi konular işlenmiştir.Türü siyaset-namedir.(edebiyat fatihi)

Atabet'ül Hakayık:
 "Cömertlik,bilginin yararı,alçak gönüllülük , ilim, doğruluk, ahlak , din gibi konular işlenmiştir.Türü nasihat-namedir. (öğüt kitabı)

Divan-ı Hikmet: Allah aşkı, peygamber sevgisi İslam'ın kaidelerini, tasavvufun adap ve gereklerini anlatan din ve tasavvuf konulu bir kitaptır.Türü dini muhtevalı bir eserdir.

Divanü Lügat'it Türk:
 Türkçenin ilk ansiklopedik sözlüğü, ilk dilbilgisi kitabıdır.